SKOGEN


BUUU! 15 DAGER TIL "FERIE"

Finally i've got me a new macbook pro. Life's good again.
T
TVEKANDE TOG TRYGVE TELEFONEN TILL TRUMMHINNETRATTEN.
TRAVANDE, TILL TONERNA TILLHÖRANDE TILTEFORS TRUMPETORKESTER,
TOG TORE TORSTENSEN TELEFONSAMTALET.